1
2
3
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
28 Ostatnia aktualizacja
Jednostki terenowe
06.2018, godz 19:14

 

 

 

KURS KPP

Dla ratowników chcących uzyskać stopnie zawodowe organizujemy pełne szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej (KPP) Szkolenie odbędzie się po zgromadzeniu grupy mimimum 15-osobowej.
Koszt kursu - około 1.000zł
Ratownik zostaje uczestnikiem kursu po wpłacie opłaty na rachunek bankowy Oświęcimskiego WOPR nr 41 1050 1256 1000 0022 3404 2857.
Bliższych informacji uzyskacie telefonicznie pod nr 505 906 828  lub mailem 

 

Kursy na stopnie ratownicze

Zajęcia odbywaja się w każda niedzielę o godzinie 900 na krytej Pływalni MOSiR w Oświęcimiu, ul. Chemików 2.
Zapisy i informacje telefonicznie pod nr 505 906 828 lub mailem 

 

UPRAWNIENIA RATOWNIKÓW PO ZMIANACH PRZEPISÓWOd dnia 1 stycznia 2010 roku obowiązują nowe przepisy określające uprawnienia Młodszego Ratownika WOPR i Ratownika WOPR oraz wprowadzony został stopień Starszego Ratownika Wodnego (na miejsce Starszego Ratownika WOPR). Osoby posiadające stopnie Młodszego Ratownika WOPR, Ratownika WOPR i Starszego Ratownika WOPR zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.


Zmiany te odnoszą się do członków WOPR, którzy rozpoczęli kursy szkoleniowe na w/w stopnie po dniu wejścia w życie uchwały Nr 5/6/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR czyli po 5 grudnia 2009 roku i zdali egzaminy po 1 stycznia 2010r.
Pamietajcie, że rozpoczynając kurs Młodszego Ratownika WOPR nie zostajecie automatycznie ratownikiem w świetle prawa, ponadto po zdanym egzaminie nie możecie pracować w charakterze ratownika. Szczegółowe informacje znajdziecie w niżej zamieszczonych dokumentach:


Wymogi na kursy i uprawnienia ratowników 
Regulamin kursu Młodszego Ratownika 
Program kursu Młodszego Ratownika 
Komunikat Śląskiego WOPR dotyczący reformy szkolenia 

 

OŚWIĘCIMSKIE WOPR PROWADZI SZKOLENIA Z ZAKRESU

  1. 1. Młodszy ratownik WOPR
  2. 2. Ratownik WOPR
  3. 3. Płetwonurek wód otwartych (OWD)
  4. 4. Nurkowanie swobodne
  5. 5. Sternik motorowodny
  6. 6. Nauka pływania

 

Wymogi formalne dla uczestników kursu przygotowującego do egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR 

 

1. Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 12 rok życia.

2. Uczestnik musi być członkiem WOPR.

3. Uczestnik przed rozpoczęciem kursu musi złożyć:

  •      - pisemną zgodę na udział w kurcie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).
  •      - zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwsakazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny)
  •      - uczestnik musi posiadać kartę pływacką lub specjalną karte pływacką.

 

Wymogi formalne dla uczestników kursu przygotowującego do egzaminu na stopień ratownika WOPR

 

1. Ukończony 16 rok życia.

2. Uczetnik musi posiadać stopień młodszego ratownika WOPR.

3. Uczestnik musi posiadać Ważną legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy.

4. Uczestnik musi posiadać specjalną karte pływacką.

5. Uczestnik musi posiadać co najmniej jednen patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym:

     - motorowodne

     - żeglarskie

     - nurkowania swobodnego (bez płetwonurka młodzieżowego)

     - trenera lub instruktora pływania

     - lekarza medycyny,
     - pielęgniarki,
     - ratownika medycznego,
     - przewodnika turystyki kajakowej,
     - instruktora innych dyscyplin wodnych określonych w odrębnych przepisach

6. Pozytywne zaliczenie sprawdzianu teoretycznego.

7. Pozytywne zaliczenie wstępnego testu sprawnościowego: 

    - Przepłynięcie dystansu 100 m stylem dowolnym w czasie poniżej 1'(minuty) 50" (sekund) wyłącznie na piersiach.

    - Przepłynięciwe pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody. 

 

aktualizacja: 15/9/2010